Posted in Svenska vägar

Gatubelysning med LED dioder bidrar till säkrare trafik

Det är sedan länge bevisat att god belysning på vägen leder till en säkrare körning. Nu storsatsas det inom Sveriges storstäder där man i en allt snabbare takt ersätter traditionella gatuarmaturer med moderna led armaturer som ger mer ljus och ett klarare vitt sken. I många förorter används fortfarande natriumlampor som ger ett gulaktigt sken. Men detta kommer alltså att bli ett minne blott ifall kommunerna i landet fortsätter med sin utbyggnad av gatubelysning. En stor fördel med gatubelysning som drivs av led dioder (lysdioder) är att de drar mindre energi (W) vilket naturligtvis är en viktig aspekt att ta hänsyn till och anses vara en drivande faktor bakom den snabba utbyggnaden.  Vägbelysning skiljer sig rejält beroende på vart i landet man befinner sig och även på vilka vägar man kör. På de stora Europavägarna så finns det exempelvis ingen belysning mestadels och kanske kommer vi i framtiden få se smarta led-lösningar som lyser upp vägarna i sig med dioder som knappt drar någon energi alls och är enkel att implementera. Led belysning har skapat nya förutsättningar och gatubelysning är alltså inget undantag. Svealight.se är ett svenskt företag som fokuserar på belysninglösningar där led-tekniken står i fokus. För mindre vägar brukar det räcka med en led armatur på ca 20W-40W, vilket kan jämföras med 120W-200W för traditionell drivteknik. Tänk på att den gatubelysning längst vägen som du kör på vid nästa tillfälle troligtvis drivs av lysdioder.

Posted in Svenska vägar

Lite om webbplatsen

Hej jag heter Göran och arbetar för NCC som projektplanerare och intresset är som ni säkert förstår skyhögt gällande svenska vägar och svensk infrastruktur. Tanken med denna webbplats är att spegla hur Sveriges vägnät ser ut för tillfället. Vi betalar trängselskatt i både Stockholm och Göteborg och missnöjet är enormt som de flesta redan vet. Många fuskar med trängelskatten och även om de flesta av oss blivit uppfostrade att vara laglydiga så kan jag ändå förstå varför det har blivit på detta viset. Inom kort kommer jag att skriva artiklar om svenska infrastrukturen och en del personliga inlägg kommer att slängas in i gröten.