Posted in Svenska vägar

Gatubelysning med LED dioder bidrar till säkrare trafik

Det är sedan länge bevisat att god belysning på vägen leder till en säkrare körning. Nu storsatsas det inom Sveriges storstäder där man i en allt snabbare takt ersätter traditionella gatuarmaturer med moderna led armaturer som ger mer ljus och ett klarare vitt sken. I många förorter används fortfarande natriumlampor som ger ett gulaktigt sken. Men detta kommer alltså att bli ett minne blott ifall kommunerna i landet fortsätter med sin utbyggnad av gatubelysning. En stor fördel med gatubelysning som drivs av led dioder (lysdioder) är att de drar mindre energi (W) vilket naturligtvis är en viktig aspekt att ta hänsyn till och anses vara en drivande faktor bakom den snabba utbyggnaden.  Vägbelysning skiljer sig rejält beroende på vart i landet man befinner sig och även på vilka vägar man kör. På de stora Europavägarna så finns det exempelvis ingen belysning mestadels och kanske kommer vi i framtiden få se smarta led-lösningar som lyser upp vägarna i sig med dioder som knappt drar någon energi alls och är enkel att implementera. Led belysning har skapat nya förutsättningar och gatubelysning är alltså inget undantag. Svealight.se är ett svenskt företag som fokuserar på belysninglösningar där led-tekniken står i fokus. För mindre vägar brukar det räcka med en led armatur på ca 20W-40W, vilket kan jämföras med 120W-200W för traditionell drivteknik. Tänk på att den gatubelysning längst vägen som du kör på vid nästa tillfälle troligtvis drivs av lysdioder.

Posted in Uncategorized

Det fuskas som aldrig förr

Det kommer nog inte som en chock för någon av mina läsare att de flesta försöker undvika trängelskatt. En del är väldigt kreativa och går steget längre än att bara planera sin rutt innan avfärd. Man vill helst undvika att betala dubbel trängselskatt och därför är det alltid en kamp mot klockan när man ska bege sig iväg någonstans. Nu visar det sig att körjournalen blir viktigare under 2018.

Trängselskatten lyfts ur förmånsvärdet för tjänstebilar från och med januari 2018 och kommer att värderas och beskattas separat. Förutom trängselskatter i Göteborg och Stockholm gäller även förmånsförändringen infrastrukturavgiften som tas ut vid körning över broarna i Sundsvall och Motala. Både förare och företag påverkas när trängselskatten inte längre ingår i förmånsvärdet för bilen. Det kan innebära rejält ökade kostnader för den som har många privata trängselskattepassager i Göteborg och Stockholm. Detta betyder alltså att trängselskatter som hör till privata resor och resor till och från arbetet ska förmånsbeskattas. Sorteringen mellan dessa resor och tjänsteresor görs i körjournalen. Detta är inte klokt anser jag, eller vad tycker ni själva?

Se klippet nedan för mer information.

Posted in Körsäkerhet

Fordonslampor med lysdioder växer snabbt i popularitet

Det flesta av er har troligtvis redan sett bilar som är utrustade med led lampor av olika modeller. Det är inget märkvärdigt med extraljus för det har vi använt oss av i över 50 år när halogen var den dominerande tekniken. Idag är det lysdioder, d.v.s led dioder och till viss del xenon som är mest populär. Led är mer effektiv än halogen och du når samma resultat med endast en bråkdel av  samma effekt. Runda extraljus är fortfarande mest vanligt i Norrbotten även om det är ganska vanligt förekommande även i Götaland och Svealand.  Skillnaden mellan de runda extraljusen och extraljusramper är främst att den senare är estetiskt mycket snyggare (i alla fall enligt mig) och ger ett bredare ljus som ökar körsäkerheten på vägar med mycket vilt intill vägrenen. Det är mest vanligt att man monterar en 120W led ramp under nummerskylten då de passar till de flesta personbilar.

En led ramp har en del svagheter när det gäller fjärrljuset. Även om det finns undantag så brukar man generellt säga att fjärrljuset är sämre med en led ramp jämfört med runda extraljus lampor. Jag personligen använder led belysning då det ger en förbättrad sikt och därmed högre körsäkerhet, dock är det värt att tillägga att jag kör en Subaru som har relativt svaga bil belysning som inte alls presterar lika bra som exempelvis Volvo eller Saab.

Blixtljusramper med lysdioder blir allt vanligare

Även räddningstjänst, polis och uttryckningsfordon har dragit fördel av den nya lysdiod-tekniken. Varningsljusramper eller blixtljusramper som de också kallas utrustas allt oftare med lysdioder snarare än utdaterade halogen lampor. Blixtljusramper med led ger ett starkare ljus trots att watt effekten uppnår till ca en femtedel jämfört med de äldre takramperna. Samma utveckling ser vi inom arbetsljus där arbetsbelysning med led nu mera är en standard inom många områden. Dock är den största skillnaden själva livslängden, varningsramper är dyra och genom modern led-teknik behöver blixtljusramperna inte bytas ut lika ofta vilket sänker kostnader på sikt.

 

Posted in Svenska vägar

Lite om webbplatsen

Hej jag heter Göran och arbetar för NCC som projektplanerare och intresset är som ni säkert förstår skyhögt gällande svenska vägar och svensk infrastruktur. Tanken med denna webbplats är att spegla hur Sveriges vägnät ser ut för tillfället. Vi betalar trängselskatt i både Stockholm och Göteborg och missnöjet är enormt som de flesta redan vet. Många fuskar med trängelskatten och även om de flesta av oss blivit uppfostrade att vara laglydiga så kan jag ändå förstå varför det har blivit på detta viset. Inom kort kommer jag att skriva artiklar om svenska infrastrukturen och en del personliga inlägg kommer att slängas in i gröten.