Posted in Uncategorized

Det fuskas som aldrig förr

Det kommer nog inte som en chock för någon av mina läsare att de flesta försöker undvika trängelskatt. En del är väldigt kreativa och går steget längre än att bara planera sin rutt innan avfärd. Man vill helst undvika att betala dubbel trängselskatt och därför är det alltid en kamp mot klockan när man ska bege sig iväg någonstans. Nu visar det sig att körjournalen blir viktigare under 2018.

Trängselskatten lyfts ur förmånsvärdet för tjänstebilar från och med januari 2018 och kommer att värderas och beskattas separat. Förutom trängselskatter i Göteborg och Stockholm gäller även förmånsförändringen infrastrukturavgiften som tas ut vid körning över broarna i Sundsvall och Motala. Både förare och företag påverkas när trängselskatten inte längre ingår i förmånsvärdet för bilen. Det kan innebära rejält ökade kostnader för den som har många privata trängselskattepassager i Göteborg och Stockholm. Detta betyder alltså att trängselskatter som hör till privata resor och resor till och från arbetet ska förmånsbeskattas. Sorteringen mellan dessa resor och tjänsteresor görs i körjournalen. Detta är inte klokt anser jag, eller vad tycker ni själva?

Se klippet nedan för mer information.